Ångerfrist och återköp

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen startar under ångerfristen har vi rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt på [email protected]

Vid återköp fram till och med 14 dagar innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften. Vid återköp fram till och med 3 dagar innan kursstart återbetalas 25% av kursavgiften.