Användning av bilder och recept

Får jag använda en bild och/eller text från er sida?

Alla bilder på denna sida skyddas av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och får därmed inte användas av någon annan utan att ett tillämpligt undantag föreligger.

Exempel: Om du vill skriva ut ett recept från denna sida, inklusive bild, och spara i en egen receptpärm, så är det tillåtet då detta faller under undantaget för privat bruk.

Exempel: Om du vill använda någon text och/eller någon bild i en egen receptdatabas, så är detta inte tillåtet utan tillstånd från Olvenmark Foodconsulting AB. Vänligen skicka en förfrågan till [email protected].

Får jag använda en text från er sida så länge som jag anger källan?

Det är inte tillräckligt att ange källan, utan det måste också finnas ett tillämpligt undantag från lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Citat är tillåtna, men bara i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta innebär bland annat att den som citerar självständigt ska förhålla sig till det som citeras, och exempelvis ha ett vetenskapligt eller journalistiskt syfte med citatet. Om du vill använda någon av våra texter och inte omfattas av något undantag, vänligen skicka en förfrågan till [email protected].

Får jag använda en bild från er sida så länge som jag anger källan?

Det är inte tillräckligt att ange källan, utan det måste också finnas ett tillämpligt undantag från lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ett exempel på när detta skulle kunna vara tillåtet är i samband med nyhetsrapportering. Det är svårt att ”citera” en bild, men det är klart att det i undantagsfall kan förekomma situationer när man kommenterar en bild, och därmed har ett självständigt förhållningssätt till bilden. Det är inte tillåtet att använda en bild bara för att man tycker att den är fin. Om du vill använda någon av våra bilder och inte omfattas av något undantag, vänligen skicka en förfrågan till [email protected].

Min fråga finns inte med ovan?

Kontakta oss gärna på [email protected]